3 – Tussen concurentie en concentratie

Tussen concurrentie en concentratie is het derde deel in de serie publicaties die uit dit project voortkomen. In deze studie bestuderen Bram Bouwens en Joost Dankers de wisselwerking tussen concurrentie en concentratie binnen het Nederlandse bedrijfsleven. Zij doen dit aan de hand van een drietal strategische instrumenten die ondernemingen gebruiken om hun onderlinge concurrentieverhoudingen te beïnvloeden: belangenorganisaties, kartels en fusies en overnames.

1 – Ondernemers in Nederland. Variaties in ondernemen

/ Jacques van Gerwen en Ferry de Goey.

Van de ‘bakker op de hoek’ tot en met de voorzitter van de raad van bestuur van een grote multinational: dit boek gaat over de ondernemers in Nederland. De ondernemerswereld is vaak onderwerp van gesprek, en niet altijd in gunstige zin: boekhoudschandalen en buitensporige beloningen hebben het imago van managers beschadigd. Toch gaat het in zulke gevallen maar om een klein deel van alle ondernemers. De meerderheid bestaat uit hardwerkende zelfstandigen in het MKB, waarbij het aantal vrouwen en migranten snel groeit. Deze gevarieerde en onderbelichte groep krijgt in dit boek eindelijk de aandacht die hij verdient. Lees verder

2 – Over grenzen. Multinationals en het Nederlandse kapitalisme

/ Keetie Sluyterman en Ben Wubs. De internationale kredietcrisis van 2008 heeft het functioneren van de markteconomie in Nederland opnieuw op de agenda geplaatst. Welke systeem is economisch het effectiefst en sociaal het meest verantwoord? Wie beslist over de toekomst van ondernemingen die voor de hele samenleving van belang zijn? Maakt het voor Nederland uit of bedrijven in Nederlandse of buitenlandse handen zijn? Wat is de invloed van internationaal opererende ondernemingen op de Nederlandse markteconomie, nu en in het verleden? Lees verder