1 – Ondernemers in Nederland. Variaties in ondernemen

/ Jacques van Gerwen en Ferry de Goey.

Van de ‘bakker op de hoek’ tot en met de voorzitter van de raad van bestuur van een grote multinational: dit boek gaat over de ondernemers in Nederland. De ondernemerswereld is vaak onderwerp van gesprek, en niet altijd in gunstige zin: boekhoudschandalen en buitensporige beloningen hebben het imago van managers beschadigd. Toch gaat het in zulke gevallen maar om een klein deel van alle ondernemers. De meerderheid bestaat uit hardwerkende zelfstandigen in het MKB, waarbij het aantal vrouwen en migranten snel groeit. Deze gevarieerde en onderbelichte groep krijgt in dit boek eindelijk de aandacht die hij verdient.

Van Gerwen en De Goey stellen de vraag centraal of de Nederlandse ondernemerspopulatie in de loop van de twintigste eeuw, vooral na 1980, steeds meer is gaan lijken op die van de Verenigde Staten en Groot-Brittanniƫ. Daarbij wordt gekeken naar zowel de status en competenties van ondernemers als de omvang en samenstelling van de populatie: zelfstandigen en managers, ondernemers in het grootbedrijf en in het midden- en kleinbedrijf, mannen en vrouwen, autochtonen en migranten.