2 – Over grenzen. Multinationals en het Nederlandse kapitalisme

/ Keetie Sluyterman en Ben Wubs. De internationale kredietcrisis van 2008 heeft het functioneren van de markteconomie in Nederland opnieuw op de agenda geplaatst. Welke systeem is economisch het effectiefst en sociaal het meest verantwoord? Wie beslist over de toekomst van ondernemingen die voor de hele samenleving van belang zijn? Maakt het voor Nederland uit of bedrijven in Nederlandse of buitenlandse handen zijn? Wat is de invloed van internationaal opererende ondernemingen op de Nederlandse markteconomie, nu en in het verleden?

In Over grenzen hanteren Keetie Sluyterman en Ben Wubs een langetermijn perspectief. Zij kijken naar de wisselwerking tussen multinationale ondernemingen en de nationale organisatie van het bedrijfsleven vanaf het eind van negentiende eeuw tot aan het begin van de eenentwintigste eeuw. In deze studie passeren Nederlandse multinationals als Shell, Philips en ABN AMRO de revue, maar ook buitenlandse multinationals in Nederland zoals Siemens, Dow Chemical en Sara Lee. Via zorgvuldig gekozen voorbeelden komt naast de grote lijn ook het beleid van individuele ondernemingen aan de orde. Daarmee ontstaat een boeiend beeld van wederzijdse beïnvloeding en aanpassing