Home

Bedrijfsgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht

Bedrijfsgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht (UU) houdt zich bezig met de historische ontwikkeling van bedrijven en ondernemers in hun maatschappelijke context. Als onderdeel van de afdeling Economische en Sociale Geschiedenis (ESG) sluit bedrijfsgeschiedenis aan bij het centrale debat over de vraag waarom sommige landen arm zijn en andere rijk. Wat is de rol van het bedrijfsleven bij het tot stand komen van economische groei en welvaart? Bedrijfsgeschiedenis aan de UU is daarom nauw verbonden met het Centre for Global Economic History (CGEH), het platform van de UU voor onderzoek naar de lange termijn ontwikkelingen van de wereldeconomie. Bedrijfsgeschiedenis is ook een belangrijk onderdeel van de afdeling Contractonderzoek, die onderzoeksprojecten uitvoert in opdracht van derden. Dit onderzoek richt zich vaak op individuele bedrijven of  bedrijfstakken in hun relatie tot de samenleving. Vanuit die twee invalshoeken zoeken de bedrijfshistorici in Utrecht hun kracht in de wisselwerking tussen het wetenschappelijke debat en individuele case studies.

Hoogleraar Bedrijfsgeschiedenis

De groep bedrijfshistorici aan de UU staat onder leiding van Keetie Sluyterman. Zij is hoogleraar bedrijfsgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht en specialist in de Nederlandse bedrijfsgeschiedenis van de negentiende en twintigste eeuw.

Multidisciplinair

De website Bedrijfsgeschiedenis wil onderzoekers binnen de UU die geïnteresseerd zijn in bedrijfsgeschiedenis samenbrengen. Bedrijfsgeschiedenis onderzoekt bedrijven en ondernemers in hun politieke, economische en maatschappelijke context. Vanwege het multidisciplinaire karakter zijn wetenschappers die zich hiermee bezig houden verspreid over verschillende disciplines binnen de universiteit. Door geïnteresseerden uit andere disciplines te betrekken willen we kennis en onderzoek naar bedrijfsgeschiedenis versterken door nieuwe inhoudelijke inzichten, maar bijvoorbeeld ook in het gebruik van theorieën en methodes.

Lopende onderzoeksprojecten

Bedrijfsgeschiedenis aan de UU is betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten. In 2010 zijn we gestart met het BEAT project (Business in Europe and Asia in the 20th century), dat het Europese en Aziatische business systems wil vergelijken. We zijn belangrijke internationale allianties aangegaan om het veld succesvol te kunnen onderzoeken.

Het BEAT project is een opvolger van het BINT project dat de ontwikkeling en concurrentievermogen van het Nederlandse business system als belangrijkste focus heeft. Het project, gestart in 2002, is bijna afgerond en zal resulteren in zeven thematische boeken.

Een van de BINT boeken onderzoekt de corporate governance en financiering van het Nederlandse bedrijfsleven. Voor dit boek is financiële en corporate governance data verzameld (in nauwe samenwerking met de Erasmus Universiteit) voor alle Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen in de 20e eeuw. Het project resulteert dus niet alleen in een BINT boek, maar ook in een rijke database.

Een ander onderzoeksproject is een internationaal project waarbij onderzoekers uit meer dan 14 landen betrokken zijn. Zij analyseren persoonlijke netwerken tussen bedrijven in een lange termijn perspectief. Het project resulteert in een boek gepubliceerd door Routledge (2013)

Bram Bouwens en Keetie Sluyterman zijn in 2011 begonnen met een groot contractonderzoek naar de geschiedenis van Heineken. Het boek zal in 2014 gepubliceerd worden, wanneer Heineken haar 150e verjaardag viert.

Gerarda Westerhuis heeft een VENI grant toegekend gekregen van NWO. Zij zal in april 2013 beginnen met haar historisch onderzoek naar het ontstaan van de bankencrisis.