Contractonderzoek

Bedrijfshistorisch onderzoek laten uitvoeren

Als onderneming of bedrijfsorganisatie kunt u opdracht geven tot het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis van uw bedrijf of uw bedrijfstak. Het resultaat hiervan kan vele vormen aannemen, van het schrijven van een historische studie tot het organiseren van een congres, het leveren van een bijdrage aan een tentoonstelling, of het geven van onafhankelijk advies. De afdeling contractonderzoek heeft veel ervaring met de uitvoering van dergelijke onderzoeksopdrachten, met name voor het bedrijfsleven.

Efficiënt en professioneel

Het onderzoek vindt altijd plaats in nauwe samenwerking met de opdrachtgever. Daarmee is een tijdige en geslaagde afronding van een opdracht gegarandeerd. Vanzelfsprekend worden bij ieder project gespecialiseerde begeleiders en uitvoerders gezocht. Altijd zijn dat hoog gekwalificeerde en ervaren onderzoekers. Bij de totstandkoming van een opdracht, het formuleren van een onderzoeksplan en het opstellen van het contract en de begroting bieden de coördinatoren contractonderzoek ondersteuning. Zij hebben ruime ervaring met omvangrijke, meerjarige onderzoeksprojecten voor verschillende opdrachtgevers.

Heineken

Momenteel bestuderen Keetie Sluyterman en Bram Bouwens, de geschiedenis van de Nederlandse brouwerij Heineken en de ontwikkeling naar een van de meest toonaangevende Nederlandse multinationals. De onderneming begon in 1863 toen G.A. Heineken een bestaande brouwerij in Amsterdam overnam. Ondanks de vele partnerships en overnames heeft Heineken kans gezien als bedrijf en als merk een duidelijke identiteit te ontwikkelen en te handhaven. Hoe slaagde zij hiern? Deze centrale vraag zal worden onderzocht door de lens van vijf met elkaar verweven thema’s. Hoe is het bedrijf erin geslaagd markten voor haar producten te vinden? Hoe heeft het bedrijf haar internationale karakter ontwikkeld? Welke rol speelde technologie en R&D? Welke stappen heeft Heineken genomen om haar werknemers te werven, te motiveren en te managen? Wat zijn de voor- en nadelen van een door een familie gedomineerde ondernemingsstructuur? Het onderzoek richt zich op de periode 1592 (toen de originele brouwerij in Amsterdam werd opgericht) tot het heden.

Resultaat: Geschiedenis van Heineken, gereed bij het 150-jarig bestaan van Heineken in 2014. 

Uiteenlopende opdrachtgevers

In de afgelopen jaren voerde de Universiteit Utrecht onderzoek uit voor uiteenlopende opdrachtgevers, waaronder:

Contact

Bent u benieuwd wat onderzoek voor uw bedrijf kan betekenen? De coördinatoren contractonderzoek, Joost Dankers en Bram Bouwens, bespreken graag de mogelijkheden met u. Zij bieden tevens begeleiding bij de totstandkoming en de uitvoering van een opdracht.

Dr. Joost Dankers
Janskerkhof 13
3512 BL Utrecht
T. (030) 253 9145
E. j.j.dankers@uu.nl

Dr. Bram Bouwens
Drift 10
3512 BS Utrecht
T. (030) 253 6473
E. b.bouwens@uu.nl