Hoogleraar Bedrijfsgeschiedenis

Keetie Sluyterman is hoogleraar bedrijfsgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht en specialist in de Nederlandse bedrijfsgeschiedenis van de negentiende en twintigste eeuw. Ze heeft een groot aantal bedrijfsgeschiedenissen geschreven (soms als co-auteur), zoals de geschiedenis van Oce, Proost en Brandt, CSM, (Moret) Ernst & Young, Rabobank, Hagemeyer, Koninklijke Nederlandse Shell en Boskalis. In haar boek Kerende Kansen. Het Nederlandse bedrijfsleven in de twintigste eeuw (Boom 2003) gaf zij een overzicht van de geschiedenis van het Nederlandse bedrijfsleven in de twintigste eeuw aan de hand van ondernemingsstrategieën. Ze is een van de projectleiders van het BINT onderzoeksproject (het Nederlandse bedrijfsleven in de 20e eeuw), dat de verschillende types van het kapitalisme en veranderingen in de nationale business systems bestudeert. Recent onderzoek van Sluyterman richt zich op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en de houding van bedrijven ten opzichte van duurzaamheid. Keetie Sluyterman is voormalig voorzitter van de European Business History Association (EBHA) en lid van de advisory editorial board van het Britse tijdschrift Business History en van het Amerikaanse tijdschrift Business History Review.

 

Sleutelplublicaties

Keetie Sluyterman, ‘Corporate Social Responsibility of Dutch Entrepreneurs in the 20th Century’, Enterprise & Society, vol. 12, June 2012.

Abe de Jong, Keetie Sluyterman and Gerarda Westerhuis: ‘Strategic and structural responses to international dynamics in the open Dutch economy, 1963-2003’, in Business History, vol. 53, number 1, February 2011.

Bram Bouwens en Keetie Sluyterman, Verdiept Verleden. Een eeuw Koninklijke Boskalis Westminster en de Nederlandse baggerindustrie, Amsterdam, Boom, 2010. 454 pp.

Keetie Sluyterman, ‘De visie van de SER op de economische integratie van Nederland in Europa en in de wereld’, in: Teun Jaspers, Bas van Bavel en Jan Peet (red.), SER. Zestig jaar denkwerk voor draagkracht, Amsterdam, Boom 2010, pp. 195-216.

Keetie Sluyterman, ‘Changing Business Systems in the Twentieth Century: The Case of the Netherlands’, Business History Review 84 (Winter 2010).

Keetie Sluyterman and Ben Wubs: ‘Multinationals and the Dutch Business System: The Cases of Royal Dutch Shell and Sara Lee’, Business History Review 84 (Winter 2010).

Keetie Sluyterman, Royal Dutch Shell: Company Strategies for Dealing with Environmental Issues, Business History Review 84 (Summer 2010): 203-226.