BEAT Project

Europa vs Azië

De internationalisering van markten in de loop van de laatste decennia van de 20e eeuw is gepaard gegaan met grote verschuivingen in de samenstelling van sectoren en arbeidsverdeling in de westerse wereld, Azië en andere delen van de wereld. Bedrijven uit landen als Japan, Korea, China, Singapore, Hong Kong en India verkochten hun producten steeds meer in het buitenland en breidden hun activiteiten op buitenlandse markten uit met structurele gevolgen voor bedrijven gevestigd in Europa. De toonaangevende Europese bedrijven en sectoren verloren hun dominante positie op de wereldmarkt of verdwenen zelfs. De textiel- en staalindustrie waren onder degene die zich drastisch moesten heroriënteren. De overgang van de economieën in Azië dwong  Europese bedrijven nieuwe strategieën te ontwikkelen om de mondiale concurrentie aan te kunnen.  

Historisch perspectief
Managers, politici en wetenschappers buigen zich over het vraagstuk over de manier waarop  Europese bedrijven zouden moeten reageren op de huidige uitdagingen van de economie, en op globalisering in het algemeen. De relatieve achteruitgang van Europa in de wereldeconomie en de opkomst van Aziatische bedrijven in vele branches vraagt om een lange termijn vergelijkende analyse van de activiteiten in Europa en Azië. Het project “Business in Europa en Azië in de 20e eeuw: business systemen en economische prestaties” (BEAT) heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de lopende debatten vanuit een historisch perspectief. Hoe heeft het bedrijfsleven zich ontwikkeld in Europa en Azië in de 20e eeuw en welke veranderingen vonden plaats in het concurrentievermogen van hun belangrijkste sectoren. Kunnen we een relatie onderscheiden tussen veranderingen in concurrentieposities en nationale business systems? Hoe moeten we de interactie tussen instituties, institutionele veranderingen, nationale overheidsbeleid en de internationalisering van de bedrijven interpreteren?  

Sectoren
Om het mondiale concurrentievermogen van Europese en Aziatische bedrijven en de impact van instituties in de 20e eeuw op een vergelijkbare manier te onderzoeken, hebben we vier sectoren geselecteed. De scheepsbouw en elektrotechnische sectoren vertegenwoordigen de kapitaalintensieve sectoren, waarbij een aanzienlijke hoeveelheid kapitaal voor de productie van goederen nodig is. De textielindustrie staat voor de arbeidsintensieve sectoren. Ten slotte zal de bancaire sector worden bestudeerd als vertegenwoordiger van de dienstensector. Door het vergelijken van landen en sectoren onderzoeken we diversiteit, interpreteren we culturele en historische significantie en bouwen we onze kennis over mondiaal concurrentievermogen verder uit.  

Partners
Het BEAT project omvat partners in het Verenigd Koninkrijk, Japan en Duitsland. In het Verenigd Koninkrijk is onze partner het Centre for Business History (University of Glasgow), dat een lange traditie van baanbrekend onderzoek in bedrijfsgeschiedenis kent. Onder de huidige hoogleraar, Ray Stokes, speelt CBH een belangrijke rol in de ontwikkeling van het vakgebied over een breed front. We werken ook samen met Kyoto University in Japan, waar Takafumi Kurosawa, hoogleraar economische geschiedenis,  een dicht netwerk heeft opgebouwd van Oost-Aziatische bedrijfshistorici die samenwerken in een aantal onderzoeksprojecten. De onderzoeksgroep is zeer internationaal georiënteerd en haar onderzoekers nemen deel aan tal van conferenties binnen en buiten Azië. Onze derde partner is de Duitse Gesellschaft für Unternehmensgeschichte e.V. (GUG) in Frankfurt. Dit is een internationaal erkende wetenschappelijke instelling voor de bevordering van het bedrijfshistorisch onderzoek. Het brengt wetenschappers uit verschillende Duitse universiteiten en vertegenwoordigers van de Duitse bedrijfsleven bijeen en heeft om die reden een centrale positie in bedrijfsgeschiedenis in Duitsland   Ray Stokes, Centre for Business History (University of Glasgow), Scotland Takafumi Kurosawa, Graduate School of Economics (Kyoto University), Japan Andrea Schneider, Gesellschaft für Unternehmensgeschichte e.V. (GUG), Frankfurt, Germany.  

Workhops
Met onze partners organiseerden we (of gaan we organiseren) een aantal internationale workshops: 21-22 maart 2012: Research Institute for History and Culture, Utrecht University. 20-21 september 2012: Centre for Business History, University of Glasgow. 17-19 maart 2013: Gesellschaft für Unternehmensgeschichte e.V., Frankfurt. 21-25 september 2013: Graduate School of Economics, Kyoto University.  

Information
Heeft u vragen over het BEAT project? Neem dan contact op met Bram Bouwens: b.bouwens@uu.nl