BINT project

In 2002 is het nationale onderzoeksprogramma ‘Het Bedrijfsleven in Nederland in de twintigste eeuw’ (BINT) van start gegaan. Het onderzoeksprogramma is door de groep bedrijfsgeschiedenis van de Universiteit Utrecht geëntameerd. Ook het NEHA, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Eindhoven participeren in het programma. Het programma komt voort uit de wens de beoefening van de bedrijfsgeschiedenis binnen Nederland sterker in het universitaire onderzoek in te bedden. Er bestaat momenteel een grote belangstelling voor de bedrijfsgeschiedenis, maar de resultaten van het onderzoek zijn vaak ‘weggestopt’ in bedrijfsmonografieën. Met het grote onderzoeksprogramma hopen de initiatiefnemers onder meer de resultaten van al die monografieën tot grotere waarde te brengen. Het uiteindelijke doel ervan is het in kaart brengen van de belangrijkste ontwikkelingen in het Nederlandse bedrijfsleven gedurende de twintigste eeuw om op die manier meer inzicht te krijgen in verandering en continuïteit van de organisatie van het bedrijfsleven op nationaal niveau, of om de gangbare Engelse term te gebruiken: het national business system.

Projectleiding

dr. J.J. (Joost) Dankers, coördinator contractonderzoek, Universiteit Utrecht

prof. dr. K.E. (Keetie) Sluyterman, hoogleraar bedrijfsgeschiedenis, Universiteit Utrecht

prof. dr. J.L. (Jan Luiten) van Zanden, faculteitshoogleraar Geschiedenis, Universiteit Utrecht

Boeken

Van de verschillende deelprojecten zijn inmiddels vier boeken verschenen. De overige drie delen zullen naar verwachting in 2013 verschijnen.

Meer informatie

Zie voor meer informatie over het project: www.bintproject.nl

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met de BINT coordinator Gerarda Westerhuis: g.k.westerhuis@uu.nl