Corporate networks

Opgezet en gecoördineerd door Gerarda Westerhuis (Universiteit Utrecht ) en Thomas David (University of Lausanne)

De macht van persoonlijke netwerken tussen bedrijven: een comparatief en historisch perspectief

Dit project, dat onderzoekers uit Europese en niet-Europese landen samenbrengt, heeft betrekking op een belangrijk aspect van de economische organisatie van een land: de netwerken tussen bedrijven en hun managers. Netwerken tussen bedrijven worden gevormd door board interlocks, oftewel verbindingen tussen bedrijven gecreëerd door managers die zitting hebben in een of meer besturen. Interlocks zijn dus persoonlijk banden en vormen sociale relaties tussen twee of meer bedrijven. Deze netwerken stonden centraal in het functioneren van nationale economieën in de 20e eeuw, maar werden steeds meer bekritiseerd gedurende de laatste dertig jaar, onder meer door globalisering en financialisering. Het doel van het project is het bieden van een unieke lange-termijn analyse van de opkomst, consolidatie en neergang van deze netwerken.

Social capital

De (in) formele organisatie van de politieke economie heeft directe invloed op de economische prestaties van landen. Onderzoek naar netwerken kan meer licht werpen op de vraag hoe bedrijven hun activiteiten coördineren, en complementariteit met andere economische gebieden (zoals corporate governance; arbeidsverhoudingen, onderwijs en opleidingssystemen; concurrentie) kan de verschillende nationale strategieën en de prestaties van ondernemingen verklaren (Hall en Soskice 2001). Bovendien kunnen netwerken duidelijk gerelateerd worden aan ongelijkheid binnen en tussen landen. De dichtheid (density) van een netwerk tussen bedrijven in een land kan worden beschouwd als een maatstaf voor sociaal kapitaal dat de economische elite in elk land heeft

Doelstellingen van het project

Het project verbindt verscheidene onderzoekers van over de wereld die data verzameld hebben over board interlocks. Het project streeft erna samenwerking tussen onderzoekers verder te bevorderen die actief zijn op dit gebied. Het wil relevante data op één plaats archiveren. Het doel is om het aantal landen uit te breiden in de komende jaren om zo een uitgebreide dataset te creëren met een wereldwijde dekking. Een ander doel is om de gegevens in de volgende jaren uit te breiden met gegevens over de economische elites.

Corporate networks in 14 landen

Een van de eerste resultaten van het project is een bundel gepubliceerd door Routledge getiteld. The power of corporate networks: A comparative and historical perspective. In deze bundel wordt de ontwikkeling van netwerken in de 20e eeuw en het begin van de 21ste eeuw in 14 verschillende landen geanalyseerd (verschijnt in 2013). Klik hier voor de meest actuele informatie.

Informatie

Voor meer informatie over het project, de datasets en de deelnemers, kijk op het Centre for Global Economic History

Voor vragen kunt u contact opnemen met Gerarda Westerhuis: g.k.westerhuis@uu.nl