Stichting

Stichting Bedrijfsgeschiedenis

De in 1994 opgerichte Stichting Bedrijfsgeschiedenis stelt zich ten doel wetenschappelijke belangstelling te wekken voor bedrijfs- en ondernemersgeschiedenis en de studie daarvan te bevorderen. Daartoe organiseert de Stichting Bedrijfsgeschiedenis contactbijeenkomsten en studiebezoeken en stimuleert zij de onderlinge uitwisseling van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Per jaar vinden twee bijeenkomsten plaats, waarvan in ieder geval één gecombineerd is met een bedrijfsbezoek.

Het bestuur

Het bestuur is als volgt samengesteld: Gerarda Westerhuis (voorzitter), Janneke Hermans (secretaris), Peter Zwaal (penningmeester), Ben Wubs, Ries Roowaan en Eleni Braat.

Donateur worden

Als begunstiger betaalt u jaarlijks € 20. Daarvoor kunt u gratis aan de verzorgde studiedagen deelnemen en ontvangt uw onze nieuwsbrief. Met behulp van mailings wordt u op de hoogte gehouden van de voorgenomen activiteiten. U kunt uw bijdrage overmaken op ABN AMRO reknr. 6041.97225, ten name van de Stichting Bedrijfsgeschiedenis te Utrecht.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de stichting.